• Апотека Крушевац

  • Зато што на здраво имате право!

  • Добродошли!

  • Апотека Крушевац

  • Добродошли!

Дежурне апотеке

АПОТЕКА КЕДРОВИЋ

ЦЕНТАР ГРАДА

НОН - СТОП
24 часа
.....
037 429711 i 442467
------------------------
АПОТЕКА БИЉАНА
oд 7 - 21 часа
радним данима
суботом и недељом
....
037 417740
------------------------
АПОТЕКА ЗДРАВЉЕ
Дијагностички центар
од 7 - 21 часа
радним данима
oд 8 - 21 часа суботом
од  8 - 16 часа недељом
.....
037 420582

Login Form

Ко је на мрежи

Ко је на мрежи: 6 гостију и нема пријављених чланова

Zdrastvena ustanova APOTEKA KRUŠEVAC - Odluke o dodeli ugovora

 


Zdrastvena ustanova APOTEKA KRUŠEVAC - Javne nabavke 01.03.2017.


Zdrastvena ustanova APOTEKA KRUŠEVAC - ODLUKU  O IZMENI ODLUKE  O  DODELI   UGOVORA  U  POSTUPKU  JAVNE  NABAVKE  BROJ  1/2017  ZA  PARTIJU  BROJ  19


Zdrastvena ustanova APOTEKA KRUŠEVAC -  Odluka o obustavi postupka javne nabavke za partije 6, 21, 38, 42, 43, 44 i 45


Zdrastvena ustanova APOTEKA KRUŠEVAC - Odluke o dodeli ugovora


Zdrastvena ustanova APOTEKA KRUŠEVAC - JAVNE NABAVKE 2017/ 2- 24.1.2017.


Zdrastvena ustanova APOTEKA KRUŠEVAC - JAVNE NABAVKE 2017-1

 

Predhodno obaveštenje za lekove sa Liste D i Medicinska pomagala za 2017.

Заводни број 780
Датум 13.10.2016.

На основу члана 55. став 1. тачка 1) а у вези члана 32, Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

                   

                

Здравствена установа  “Апотека Крушевац“,  објављује

 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: “Апотека Крушевац“, 37000 Крушевац , Ул. Луке Ивановића 34, Крушевац,

Телефон/Факс: 037/418030

Интернет адреса: www.apoteka-ks.com

2.Врста наручиоца: Здравствена установа

3. Опис предмета набавке/назив и ознака из општег речника набавке: лекови саЛисте Д/РФЗО, медицинскапомагала/РФЗО, у отвореном поступку, по партијама, на период од годину дана

33600000 - Фармацеутски производи.

4. Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: децембар 2016. године, а за закључење уговора: фебруар 2017. године.

5. Број уговора које наручилац намерава закључити: у зависности од броја партија.

6. Остале информације:

- Све додатне информације у вези са овим обавештењем могу се добити сваког радног дана наброј телефона: 037/418-030, у времену од 08-14 часова. Контакт особa Снежана Топличанин (Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.)    

                                    

                                                                                                                                  Директор Милош Обрадовић